Sunday, July 6, 2008

////

Untitled Tagalog Poem #254

Ang damdamin na tinatakasan
Unti unti akong sinusundan
May pag-asa pa kayang kalimutan
Ang dating tila'y walang hanggan?
Kung pag-ibig mo'y di kailangan,
Bakit di magawang lumayo sa pintuan?
Bukas pa rin ang dapat nang saraduhan
At sa tuwina'y naghihintay lang.

0 Reactions to this post

Add Comment